(1)
Баттөгс, С.; Даваадорж, Л. ҮР ТАРИА ЦЭВЭРЛЭХ ХИЙН ЯЛГУУРТ МАШИНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ОНОВЧЛОСОН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 160-163.