(1)
Очгэрэл, Н. НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМАЛ ЦЭЭНИЙГ ТАРИМАЛЖУУЛАН ХАМГААЛЖ БУЙ ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 103-107.