(1)
Норовсүрэн, Л.; Ганбат, Г.; Мягмар, Ч.; Ганзориг, Ч. НАНО TiO2 -ООР БОЛОВСРУУЛСАН НООСОН ШИРХЭГТИЙН БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ЧАДВАР. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 93-96.