(1)
Ууганцэцэг, Э.; Батжаргал, Б. АЙРАГНААС ЯЛГАСАН СҮҮНХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН АНТИОКСИДАНТ ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 88-92.