(1)
Доржбат, Ё.; Надмид, Н. “ЗАЛААЖИНСТИЙН ЦАГААН” ОМГИЙН ЯМААНЫ АЖ АХУЙН АШИГТ ШИНЖ ЧАНАР. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 74-81.