(1)
Отгонханд, Д.; Цэндсүрэн, С.; Доржбат, Ё.; Тогтохбаяр, Н. БОГИЙН СҮҮГЭЭР ХАТУУ БЯСЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ГОРИМЫГ ТОХИРУУЛАХ СУДАЛГАА. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 70-73.