(1)
Цэенханд, Ц.; Батсүх, Т.; Биньеэ, Б. УЛЗ ГОЛ ОРЧМЫН ХОНИНЫ АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 65-69.