(1)
Ганбат, Д.; Мандах, Б.; Доржбат, Ё. БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 61-64.