(1)
Рэнцэнханд, Ж.; Тогтохбаяр, Н. ГЛИЦЕРИН АШИГЛАН ӨНДӨГЛӨГЧ ТАХИАНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН ЖОРЫГ БАЯЖУУЛАХ НЬ. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 56-60.