(1)
Мөнхтуул, Ц.; Алтанчимэг, А.; Даер, Н. НОХОЙН ЗАРИМ ХАВДРЫН СУДАЛГАА. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 16-21.