(1)
Байгалмаа, Ж.; Мягмарсүрэн, Я.; Нарандэлгэр, Ц. ЛООЛИЙН ЭРЛИЙЗ УДАМЫН АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ШИНЖИД ГЕТЕРОЗИС ИЛРЭХ ОНЦЛОГ. Mong. J. Agric. Sci. 2014, 12, 66-70.