(1)
Солонго D.; Тогтохбаяр, Н.; Отгонжаргал, А. СААЛИЙН ҮНЭЭНИЙ СҮҮНИЙ ГАРЦАД ЦЕОЛИТЫН НӨЛӨӨ. Mong. J. Agric. Sci. 2014, 12, 31-33.