(1)
Эрдэнэчимэг, А.; Тогтохбаяр, Н.; Гэндарам, Х. СЭЛЭНГЭ ҮҮЛДРИЙН ӨСВӨР ҮХРИЙГ БОРДСОН ҮР ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. 2014, 12, 26-30.