[1]
Б, А. and Д, М. 2017. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 20, 01 (Jun. 2017), 147–152. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.792.