[1]
Д, Б., З, Т. and Ж, А. 2017. ХУДГИЙН НАСОСНЫ АЖИЛЛАГААГ АВТОМАТЖУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУДАЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 20, 01 (Jun. 2017), 138–142. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.790.