[1]
М, Ж., Б, Б. and В, Э. 2017. УЛААН ХАЛЬСТ САРМИС (ALLIUM SATIVUM L.)-ЫГ МЕРИСТЕМИЙН ӨСГӨВРИЙН АРГААР ГАРГАН АВСАН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 20, 01 (Jun. 2017), 116–122. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.786.