[1]
Э, У., Б, Б. and Б, О. 2017. ХООРМОГНООС ЯЛГАСАН СҮҮНХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН УУРАГ ЗАДЛАХ ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 20, 01 (Jun. 2017), 91–95. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.782.