[1]
Л, О. and Ё, Д. 2017. БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМГИЙН ЯМААНЫ УДАМ ҮНДЭСЛЭГЧ УХНЫГ СОНГОСОН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 20, 01 (Jun. 2017), 61–66. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.777.