[1]
О, А., Э, О., А, А. and П, Б. 2017. ТЭХИЙН ШЭЭГ 3 БЭЛДМЭЛИЙН ЭЛЭГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 20, 01 (Jun. 2017), 34–38. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.772.