[1]
Т, А., Г, Г. and А, А. 2017. ТЭЖЭЭЛИЙН ХОМСДОЛ, ХҮЙТНИЙ СТРЕССИЙН ҮЕД БЭЛЧЭЭРИЙН ЯМААНЫ БӨӨРНИЙ ДЭЭД БУЛЧИРХАЙН БИЧИЛ БҮТЦИЙГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 20, 01 (Jun. 2017), 16–20. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.769.