[1]
Мижиддорж, Ж. 2016. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 251–257. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.615.