[1]
Долингор, Г. and Даваадулам, Э. 2016. НЭРТ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ ОНХОД ОВОГТ САНГАРАВЫН ЖАМЬЯН (1864-1930). Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 246–250. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.614.