[1]
Хишигдалай, У. 2016. МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИХ ГАЗРУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЭРЭМБИЙН ҮНЭЛГЭЭ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 235–241. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.612.