[1]
Нямдаваа, Б. 2016. БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ ЗАРИМ АСУУДАЛД. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 204–208. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.607.