[1]
Лхагвасүрэн, С. and Бямбадорж, Ч. 2016. МАШИН ТРАКТОРЫН УГСРААНЫ ЭЭЛЖИЙН ЦАГ АШИГЛАЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ ЗАРИМ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ ШИНЖЛЭХ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 168–172. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.600.