[1]
Сансаргэрэл, Ц. and Мягмарсүрэн, Я. 2016. БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 108–112. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.589.