[1]
Очгэрэл, Н. 2016. НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМАЛ ЦЭЭНИЙГ ТАРИМАЛЖУУЛАН ХАМГААЛЖ БУЙ ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 103–107. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.588.