[1]
Отгонханд, Д., Цэндсүрэн, С., Доржбат, Ё. and Тогтохбаяр, Н. 2016. БОГИЙН СҮҮГЭЭР ХАТУУ БЯСЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ГОРИМЫГ ТОХИРУУЛАХ СУДАЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 70–73. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.581.