[1]
Цэенханд, Ц., Батсүх, Т. and Биньеэ, Б. 2016. УЛЗ ГОЛ ОРЧМЫН ХОНИНЫ АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 65–69. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.580.