[1]
Ганбат, Д., Мандах, Б. and Доржбат, Ё. 2016. БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 61–64. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.579.