[1]
Мөнхтуул, Ц., Алтанчимэг, А. and Даер, Н. 2016. НОХОЙН ЗАРИМ ХАВДРЫН СУДАЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 16–21. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.573.