[1]
Солонго D., Тогтохбаяр, Н. and Отгонжаргал, А. 2014. СААЛИЙН ҮНЭЭНИЙ СҮҮНИЙ ГАРЦАД ЦЕОЛИТЫН НӨЛӨӨ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 12, 1 (Dec. 2014), 31–33. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v12i1.250.