1.
Р Т. “Монголын төмөр замын хөгжлийн асуудлууд” эрдэм шинжилгээний хурал болов. J. Int. Stud. [Internet]. 2013 Sep. 26 [cited 2023 Dec. 10];(3):119-20. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1659