1.
Н. А. Монголын байлдан дагууллын түүх Тайваний түүх судлалд. J. Int. Stud. [Internet]. 2021 Jun. 10 [cited 2023 Dec. 10];3(97):38-44. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1572