“Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн хуралдаанд хэлсэн үг”. Journal of International Studies, no. 3 (September 26, 2013): 112–114. Accessed June 15, 2024. https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1656.