Ts, Elbegdorj. “Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан дээр хэлсэн үг”. Journal of International Studies 3, no. 97 (June 10, 2021): 5–7. Accessed December 10, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1565.