“Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн хуралдаанд хэлсэн үг”. Journal of International Studies, no. 3, Sept. 2013, pp. 112-4, https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1656.