Д, У. “БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн вант улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл”. Journal of International Studies, no. 3, Sept. 2013, pp. 31-55, doi:10.5564/jis.v0i0.1648.