“Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7 дугаар бага хурлыг нээж хэлсэн үг”. Journal of International Studies, vol. 2, June 2013, pp. 113-20, https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1641.