Н., А. “Монголын байлдан дагууллын түүх Тайваний түүх судлалд”. Journal of International Studies, vol. 3, no. 97, June 2021, pp. 38-44, doi:10.5564/jis.v3i97.1572.