Ts, E. “Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан дээр хэлсэн үг”. Journal of International Studies, vol. 3, no. 97, June 2021, pp. 5-7, https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1565.