[1]
Т. Р, “Эрээнцав-Баянтүмэний төмөр замын гэрээ бичиг”, J. Int. Stud., no. 3, pp. 105–111, Sep. 2013.