[1]
О. Ц, “Япончууд гэж хэн бэ?”, J. Int. Stud., no. 3, pp. 83–87, Sep. 2013.