[1]
У. Д, “БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн вант улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл”, J. Int. Stud., no. 3, pp. 31–55, Sep. 2013.