[1]
А. Н., “Монголын байлдан дагууллын түүх Тайваний түүх судлалд”, J. Int. Stud., vol. 3, no. 97, pp. 38–44, Jun. 2021.