[1]
М. Орос, “Монгол-Оросын гэрээ”, J. Int. Stud., vol. 3, no. 97, pp. 27–34, Jun. 2021.