Khurmetkhan, M. (2015) “ТӨВ АЗИЙН НҮҮДЭЛЧДИЙН ДИПЛОМАТ ЁС ДАХЬ МАЛЫН ҮҮРЭГ”, Journal of International Studies, (2). doi: 10.5564/jis.v0i2.395.