“Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн хуралдаанд хэлсэн үг” (2013) Journal of International Studies, (3), pp. 112–114. Available at: https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1656 (Accessed: 15 June 2024).