Д, У. (2013) “БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн вант улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл”, Journal of International Studies, (3), pp. 31–55. doi: 10.5564/jis.v0i0.1648.