“Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7 дугаар бага хурлыг нээж хэлсэн үг” (2013) Journal of International Studies, 2, pp. 113–120. Available at: https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1641 (Accessed: 16 April 2024).